Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun ja varautumiseen sekä ennaltaehkäistä ja toimia oikein vaara- ja onnettomuustilanteissa.

Pelastussuunnitelmassa mainitut turvallisuusjärjestelyt edellyttävät hyvin toimiakseen suunnitelman perehdyttämisen kohteessa asuville ja työskenteleville sekä vastuuhenkilöille.

Suunnitelman jatkuva vuosittainen päivittäminen varmistaa suunnitelman toimivuuden.

Suunnitelma on tarkoitettu sekä normaali- että poikkeusolojen vaara- ja onnettomuustilanteita varten ja sen on täytettävä pelastuslain 379/2011 ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011 vaatimukset.

Muista jokainen suunnitelma on kohdekohtainen.
Pelastussuunnitelman laadinta vaatii aina kohteen tuntemuksen ja huolellisen läpi käymisen.

Laadimme myös poistumisturvallisuusselvityksen lain vaatimiin kohteisiin.

Meidän suunnitelmaa voit päivittää vapaasti myös itse ilman lisämaksuja tai halutessasi ostaa palvelun meiltä.

Huom. Emme laadi pelastussuunnitelmia käymättä kohteessa.

Pyydä tarjous, olemme edullinen ja takuu varma toimija

Puhelin 050 555 3665