Tuotteet ja palvelut

Pelastus / turvallisuussuunnitelman hinta on yleensä kohdekohtainen, jätä tarjouspyyntö tai soita ja sovi henkilökohtaisesti hinnasta.

Laadimme kiinteistöjen pelastus / omavalvonta suunnitelmia yhdessä kiinteistön edustajan kanssa tai palveluna erikseen, kiinteistökierroksen aikana konsultoimme mahdollisia kiinteistön turvallisuus puutteita ja annamme opastusta.

Laadimme myös kuluttajaturvallisuuslain edellyttämiä turvallisuusasiakirjoja.

Tarjouspyynnössä on hyvä olla osoitetiedot sekä kohteen yleiset tiedot kuten isännöitsijän todistus tai sitä vastaava asiakirja josta ilmenee kohteen koko. Otamme yhteyttä tarkempien tietojen saamiseksi.

Suunnitelman teko:

1. Kiinteistön tietojen perusteella käydään läpi kaikki tilat ja ulkoalueet.

2. Kartoitetaan kiinteistön riskitekijät ja turvallisuuteen vaikuttavat asiat.

3. Käydään läpi kiinteistössä toimivien henkilöiden kanssa mahdollisia ongelmia tai tiedossa olevia riskitekijöitä.

4. Laaditaan pelastussuunnitelma

5. Informoidaan mahdollisista puutteista kiinteistön omistajaa tai vastuu tahoa.

6. Suunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen.

7. Pelastussuunnitelma toimitetaan tilaajalle.

Palvelemme myös muissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä kun tarvitset apua.

Puhelin 050 555 3665