Ajankohtaista

Uusi pelastuslaki ja asetus astuivat voimaan 1.7.2011 Pelastuslaki

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta Uusi kuluttajaturvallisuuslaki ja asetus astui voimaan 1.1.2012

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2011/20110920.pdf

http://www.tem.fi/kutul

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111110

8.11.2015 Turvallista ja hyvää Isänpäivää.

6.12.2015 Hyvää ja turvallista itsenäisyyspäivää.

5.2.2016 Ensiapuohjeet uudistuivat

17.12.2016

Rauhallista joulun odotusta ja hyvää uuttavuotta toivottaa Taitoturva 2016-2017

6.12.2017 SUOMI 100 VUOTTA

24.12.2017 Rauhallista ja turvallista Joulua kaikille

11.11.18 Hyvää Isäinpäivää

29.12.19 Rauhallista uutta vuotta 2020

12.12.20 Rauhallista Joulun odotusta

1.1.2021 Hyvää uuttavuotta ja turvallisempaa tulevaisuutta