Ajankohtaista

Uusi pelastuslaki ja asetus astuivat voimaan 1.7.2011 Pelastuslaki

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta Uusi kuluttajaturvallisuuslaki ja asetus astui voimaan 1.1.2012

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2011/20110920.pdf

http://www.tem.fi/kutul

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111110

8.11.2015 Turvallista ja hyvää Isänpäivää.

6.12.2015 Hyvää ja turvallista itsenäisyyspäivää.

5.2.2016 Ensiapuohjeet uudistuivat

17.12.2016

Rauhallista joulun odotusta ja hyvää uuttavuotta toivottaa Taitoturva 2016-2017

6.12.2017 SUOMI 100 VUOTTA

24.12.2017 Rauhallista ja turvallista Joulua kaikille

11.11.18 Hyvää Isäinpäivää

29.12.19 Rauhallista uutta vuotta 2020

12.12.20 Rauhallista Joulun odotusta

1.1.2021 Hyvää uuttavuotta ja turvallisempaa tulevaisuutta

18.12.2021 Rauhaliista joulun odotusta ja hyvää uutta vuotta ja kiitos menneestä vuodesta