Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat ammattitaidolla Uudellamaalla

Ota yhteyttä

Taitoturva tekee pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat sekä asuinkiinteistöjen omavalvontasuunnitelmat yli 35 vuoden mukanaan tuomalla kokemuksella. Palvelemme asiakkaita koko Uudenmaan alueella. Laadimme myös kuluttajaturvallisuuslain edellyttämiä turvallisuusasiakirjoja ja palvelemme muissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

 

Lue lisää ja ota yhteyttä!

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun ja varautumiseen sekä ennaltaehkäistä ja toimia oikein vaara- ja onnettomuustilanteissa. Suunnitelman jatkuva vuosittainen päivittäminen varmistaa suunnitelman toimivuuden.

 

Pelastussuunnitelma on tarkoitettu sekä normaali- että poikkeusolojen vaara- ja onnettomuustilanteita varten ja sen on täytettävä pelastuslain 379/2011 ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011 vaatimukset.

 

Jokainen suunnitelma on aina kohdekohtainen. Pelastussuunnitelman laatiminen edellyttää kohteen tuntemusta ja huolellista läpikäymistä. Muista, että pelastussuunnitelma edellyttää toimiakseen sitä, että kohteessa asuvat ja työskentelevät sekä kohteen vastuuhenkilöt on perehdytetty siihen. 

 

Taitoturvan palvelut:

1

  • pelastussuunnitelman laatiminen

  • pelastussuunnitelman päivittäminen

  • kiinteistön turvallisuuteen liittyvä konsultointi ja opastus

  • pelastussuunnitelman perehdyttäminen

  • poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen lain vaatimiin kohteisiin.

Voit halutessasi päivittää itse Taitoturvan laatimaa pelastussuunnitelmaa ilman lisämaksuja. Vaihtoehtoisesti voit ostaa palvelun meiltä. Emme laadi pelastussuunnitelmia käymättä kohteessa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Asuinkiinteistöjen omavalvontalomakkeet

Asuinrakennuksissa ja vapaa-ajan asunnoissa on noudatettava pelastuslain 2 ja 3 luvun säännöksiä. Pelastuslaitos valvoo lain noudattamista pääsääntöisesti niin kutsutun omavalvontalomakkeen avulla. Pelastuslaitos tekee palotarkastuksen, jos se riskien arvioinnin jälkeen arvioidaan tarpeelliseksi. 

 

Saat Taitoturvalta:

2

  • apua omavalvontalomakkeen täyttämiseen

  • konsultointia ja opastusta kiinteistön paloturvallisuuteen liittyen.

Ota yhteyttä ja kysy myös muista turvallisuusalan palveluistamme!

Yhteystiedot

Kuvagalleria